1pneu1 pneu nas bavi

_____________________________________________________________________________________________________

1PNEU1 s.r.o.

web: www.1pneu1.cz

email: info@1pneu1.cz

Tel: +420 607 104 003

Lešetice 58

262 31  Lešetice

Tato adresa není určena k osobnímu odběru

IČ: 02639483

DIČ: CZ02639483

 

PLATEBNÍ METODY:

 

Letní osobní pneumatiky naleznete ZDE

Letní pnuematiky 4x4

ZDE naleznete zimní osobní pneumatiky

Pneumatiky celoroční

Zemědělské pneumatiky

Pneumatiky na motocykl

Duše pro nákladní ovzidla

 

Letní pneumatiky

Zimní pneumatiky

Celoroční pneumatiky

Pneumatiky na SUV

Zemědělské pneumatiky

Nákladní pneumatiky

Motocyklové pneumatiky


OBCH. PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Prodávající:

CZECH TYRE S.R.O.

IČ: 04790171

DIČ: CZ04790171

Volyňská 188

386 01 Strakonice II

e-mail: info@1pneu1.cz

 

Kupující:

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu umístěným  na webových adresách www.1pneu1.cz, se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů .

 

1)Vstup do systému a objednávka zboží

Vstup do internetového obchodu (e-shopu) je možný prostřednictvím stránek www.1pneu1.cz, k samotnému nákupu není požadována nutnost registrace zákazníka.

Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami,  a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající s kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží za podobnou cenu.

Internetový obchod www.1pneu1.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.

Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi tak zacházeno a to v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2000 Sb. a pozdějších předpisů, zejména však 480/2004 , o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím.

 

2)Platební podmínky

Platby za objednané zboží je možné realizovat:

- Platba na dobírku při převzetí zboží na dodací adrese kupujícího.

- Platba formou bankovního převodu (BÚ: 115-2016110297/0100), na základě výzvy prodávajícího.

 

3)Ceny, záruka

Ceny nabízeného zboží v systému e-shopu www.1pneu1.cz jsou uvedeny včetně sazby DPH.

-Nabídka a prodejní cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do vystavení nového ceníku, který probíhá každých započatých 10minut.

-Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží vždy, pokud je zboží skladem na eshopu prodávajícího a pokud je potvrzen ohlašovací email zákazníkovi s odsouhlasením ceny za provedenou objednávku.

- Objednané zboží, pokud je skladem a pokud je eshopem odsouhlasena cena zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů od objednání.

-Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím, případně dnem uvedeným na záručním listě (faktuře, dodacím listě).  Záruční doba je stanovená ze zákona a to ve výši 24 měsíců, případně delší je-li tato skutečnost výslovně uvedena.

-Při dodávkách zboží prostřednictvím zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

4)Způsob přepravy

-Doprava zboží ke kupujícímu je realizována přepravní společností nebo veřejným přepravcem.

-V případě objednání pneumatik je cena za přepravu od 129kč včetně DPH. Konečná cena dopravy je potvrzena vždy v potvrzovací objednávce.

-Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo poškození zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

- V případě objednávky pouze 1 kusu pneumatiky si společnost CZECH TYRE S.R.O. vyhrazuje právo připočítat k ceně dopravy 299,- Kč bez DPH. V případě, že bude nutno přistoupit k výše uvedenému bude zákazník o této skutečnosti předem informován a  až na základě jeho souhlasu mu bude objednávka expedována.

 

5)Doba dodání zboží

-Při realizování objednávky prostřednictvím webové stránky www.1pneu1.cz je doba dodání zboží 1 – 17 pracovních dnů od provedení objednávky.

 

6)Odstoupení od kupní smlouvy

-Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím e-shopu) bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Neplatí však v případě vyplněné objednávky na IČ. Prodávající má právo si účtovat za vrácení zboží poplatek ve výši až 35% z celkové částky z objednávky

-Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email číslo bankovního spojení, na které má být vrácena finanční částka.

-Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním a vrácením zboží (balné, přepravné, administrativní vyřízení tam a zpět atp.).

-Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky za vrácené zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

-Prodávající pošle pokyny k doručovací adrese na dotaz kupujícího.

 

7)Rozpor zboží s objednávkou (kupní smlouvy)

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce (kupní smlouvě), a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Tato situace neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s objednávkou (kupní smlouvou) věděl nebo rozpor s objednávkou (kupní smlouvou) sám způsobil.

 

8)Obecné podmínky reklamace

- Reklamace zboží zakoupeného v rámci internetového obchodu společnosti CZECH TYRE S.R.O. se řídí reklamačním řádem podrobně uvedeným zde.

-Kupující je povinen si při převzetí, zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případně zjištěných vadách a to buď písemně nebo prostřednictvím emailu (www.1pneu1.cz) na adresu prodávajícího, reklamaci je možné uplatnit i osobně.

-Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 7 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se případně prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

 

9)Zneužití informací uvedených na webových stránkách nebo na e-shopu www.1pneu1.cz

V případě zneužití, nebo podezření ze zneužití informací uvedených na webových stránkách nebo na e-shopu www.1pneu1.cz si vyhrazujeme právo danou věc řešit v rámci platných zákonů a předpisů platných v době porušení, případně zamezit přístup, či učinit jakékoliv kroky, které budou mít za cíl této činnosti zamezit, případně ji omezit.

 

Reklamační řád CZECH TYRE S.R.O.:

1. Záruční lhůty

- Společnost CZECH TYRE S.R.O. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 24 měsíců od data prodeje, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

2. Záruka

- Záruka poskytovaná společností CZECH TYRE S.R.O. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží případně služeb vyskytnou v rámci této záruční doby.

- Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsoby používání zboží upravují.

- Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.

- Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je všeobecně určeno.

- Záruka nebude poskytnuta kupujícímu v případě, že se neprokáže platnými doklady o koupi zboží, potřebnými k nároku na poskytnutou záruku.

 

3. Reklamace / Vrácení zboží / Výměna zboží

 

- V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost CZECH TYRE S.R.O. uplatnit reklamaci bezodkladně po zjištění závady nebo nedostatku.

- Kupující má právo uplatňovat reklamaci na všech pobočkách společnosti CZECH TYRE S.R.O.

- V případě, že kupující uplatňuje reklamaci, která je uznána jako oprávněná reklamace zajišťuje společnost CZECH TYRE S.R.O. svoz pneu/disků od kupujícího na své náklady. V případě, že se jedná o neoprávněnou reklamaci / vrácení / výměnu zboží společnost CZECH TYRE S.R.O. si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu své náklady na svoz zboží a případnou administrativní činnost ve výši skutečně vynaložených nákladů. U vrácení zboží je částka nákladů stanovena paušálním poplatkem ve výši 10% z výše vrácené objednávky.

- Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.

- Vrácení / Výměna zboží bude vyřízena bezodkladně v co nejkratším termínu po administrativním zpracování vrácení / výměny zboží.

- Reklamace zboží nebo služeb může společnost CZECH TYRE S.R.O. uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

- V případě oprávněné reklamace je společnost CZECH TYRE S.R.O. povinna poskytnout zákazníkovi náhradu a to bez dalších poplatků.

 

4. Náhrady

- V případě, že se jedná o vadu svou povahou odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.

- V případě, že se jedná o vadu svou povahou neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

 

Reklamační řád společnosti CZECH TYRE S.R.O. se řídí platným českým právním řádem.

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2020